Hvordan være synlig på bondehjelp.no

Registrer

Postnummer

Bondehjelp.no Her setter vi landbruket i kontakt med ledig arbeidskapasitet

Bondehjelp.no

I disse korona tider er det mange som permitteres. Samtidig er det mange samfunnsroller vi alle er avhengige av. Kazi er et samfunnsverktøy som kan fylle disse essensielle stillingene. Slik sikrer vi at samfunnet ikke stopper opp.